Ošetření lípy u křížku 1.6.2015

Lípa stojí u polní cesty vedle křížku, kde je údajně pochován pruský voják. Dle kroniky zde byly v r. 1866 původně zasazeny dvě lípy, dnes je zde již jen tato jedna. Kolem lípy vede naučná stezka okolím obce.

V r. 2015 jsme přihlásili do projektu "Zdravé stromy pro zítřek"  lípu u křížku pod Makovou. Ze všech přihlášených stromů je jich 23 vybráno a následně odborně ošetřeno. Máme velkou radost, že právě lípa ve Smolotelích byla vybrána a v květnu ukázkově ošetřena certifikovanými evropskými arboristy.

Tento projekt letos beží již šestým rokem díky Nadaci Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelově univerzitě v Brně a finanční podpoře Lesů ČR.

Lípa před ošetřením: