Studijní cesta do Rakouska

V průběhu září 2012 jsem využil nabídky vzdělávacího projektu, zaměřeného na lokální energetickou soběstačnost, jehož partnerem je Spolek pro obnovu venkova.

Studijní cesta byla určena pro představitele obcí, mikroregionů, místních akčních skupin. Exkurze nás zabedla do regionu Waldviertler Kernland. Rakouská strana prezentovala, jakým způsobem se snaží přistupovat k budoucí energetické soběstačnosti, a to díky citlivému a efektivnímu způsobu využívání energie biomasy, fotovoltaiky, solární a větrné energie.

S výstupem studijní cesty budou seznámeni představitelé obcí a města našeho regionu, kteří projeví zájem.