Kořenová čistírna

V červenci a srpnu 2012 proběhla na Smolotelském dvoře výstavba kořenové (vegetační) čistírny odpadních vod. Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. Výstavbu pod hlavičkou ŘEV, o.s.  doprovázel workshop, při kterém se účastníci seznámili s principy fungování kořenové čistírny odpadních vod a v praktické části se zapojili i do výstavby. Vzdělávací workshop byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR. Realizovaná čistírna kombinuje horizontální štěrkové pole s vertikálním pískovým filtrem a dočišťovacím jezírkem zakončeným vsakovacím objektem  – tato varianta patří k nejúčinnějším způsobům čištění odpadních vod. Kapacita čistírny je dimenzovaná na 10 EO (ekvivalentních obyvatel), aby pokrývala potřeby i bývalé hospodářské budovy, která se postupně bude přetvářet na vzdělávací středisko, jehož součástí bude i kořenová čistírna. Kdo by měl zájem o prohlídku a další informace, může nás kontaktovat a přijít se podívat, nebo se může účastnit některého z připravovaných workshopů.

 

 • Kvalita čištění odpadních vod

  Na kvalitu čištění odpadních vod dohlíží firma Dekonta, která se mimo jiné aktivity provozuje výzkumnou obecní kořenovou čistírnu v Kotenčicích a má vlastní laboratoře na analýzu vzorků. Laboratoře a její pracovníci zároveň splňují kritéria požadavků na způsobilost laboratoří plynoucích z ČSN ISO/IEC 17 025. Po vzájemné dohodě bude i naše kořenová čistírna zahrnuta do pravidelného monitorování a tyto výsledky poslouží pro hledání optimálního řešení pro přírodní způsob likvidace odpadních vod. Více na www.dekonta.cz.

 • Parametry stavby

  Domovní vegetační čistírna slouží k čištění splaškových vod. Vyžaduje minimální náklady na provoz a údržbu. Je plně gravitační a má tedy z provozního hlediska nulové požadavky na elektrickou energii. Také nevyžaduje žádné doplňující faktory pro proces čištění. Stavba je součástí krajiny a pozitivně působí vytvoření nové vodní plochy v podobě dočišťovacího jezírka. Čistírna je zakončena vsakem, takže provozem nedochází k odvádění vody a k vysušování krajiny. Vypařování vody z celé plochy čističky a vsak zbylé přečištěné vody je jeden z významných faktorů pozitivního vlivu vegetační čistírny na mikroklima v místě stavby.

 • Projekční a realizační firma

  Projektanty a realizátory kořené čistírny odpadních vod ve Smolotelském dvoře byla společnost (sdružení) MEKL projekt.
  Tato firma se zabývá projektováním a realizací kořenových čistíren, zahradních jezírek v podobě soběstačných biotopů vhodných i ke koupání a pozemními stavbami (rodinné domy, rekonstrukce staveb, se zaměřením na přírodní materiály, zdravotní nezávadnost a nízkoenergetický standard a v neposlední řadě pohodlné obývání).

 • Fotogalerie z výstavby kořenové čistírny

  Na sérii fotografií jsou zachyceny charakteristické fáze výstavby kořenové čistírny. Jedná se ale jen o výběr v rozsahu vhodném k publikování na těchto stránkách - úplná fotodokumentace je velmi rozsáhlá. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.