Kořenová čistírna

Proč?

Protože bez vody není života. Protože krajina se vysušuje.


Běžné použití vody: voda se vyčerpá ze studní, něco vypijeme, zbytek použijeme na mytí, wc, praní…. a odpad potrubím odvedeme do čističky. Tam se voda vyčistí a pustí do potoka či řeky. Odteče pryč. Již jí nemůžeme využít ani na zalévání. Je pryč.

Děláme to jinak. Začátek je stejný – vodu vyčerpáme ze studny, něco vypijeme, v něčem se umyjeme… pak vodu vyčistíme v kořenové čistírně odpadních vod. Bez použití elektrické energie, zadarmo. Vyčištěná voda pak teče do jezírka, kde se může odpařovat a odtud se vsakuje zpět do půdy. Uzavřený koloběh jen pár kroků od sebe.

Výhody kořenových čistíren:

 • soběstačnost
 • žádné nároky na energii
 • zlepšení mikroklimatu zahrady
 • udržení vody v krajině
 • odolnost při povodních, suchých obdobích nebo výpadcích proudu
 • estetický efekt

Zdánlivé nevýhody:

 • je potřeba dostatek místa, ideálně ve spádu od domu
 • 1 x ročně je třeba vyhrabat uschlé listy
 • vyšší finanční náklady při pořizování
 • menší odolnost k agresivním chemikáliím (ale kdo by si jimi chtěl poškozovat zdraví?)

Naše kořenová čistírna kombinuje horizontální a vertikální způsoby čištění.
Velikostí je dimenzována na 10 obyvatel. Energie na zvýšení účinnosti se celoročně vyrábí jedním FV panelem.

Osázena je pouze rostlinami, které zde v okolí volně rostou:
skřípina lesní, blatouch bahenní, orobinec, kyprej vrbice, tužebník jilmový, máta vodní
 

V červenci a srpnu 2012 proběhla na Smolotelském dvoře výstavba kořenové (vegetační) čistírny odpadních vod. Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. Výstavbu pod hlavičkou ŘEV, o.s.  doprovázel workshop, při kterém se účastníci seznámili s principy fungování kořenové čistírny odpadních vod a v praktické části se zapojili i do výstavby. Vzdělávací workshop byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR. Realizovaná čistírna kombinuje horizontální štěrkové pole s vertikálním pískovým filtrem a dočišťovacím jezírkem zakončeným vsakovacím objektem  – tato varianta patří k nejúčinnějším způsobům čištění odpadních vod. Kapacita čistírny je dimenzovaná na 10 EO (ekvivalentních obyvatel), aby pokrývala potřeby i bývalé hospodářské budovy, která se postupně bude přetvářet na vzdělávací středisko, jehož součástí bude i kořenová čistírna. Kdo by měl zájem o prohlídku a další informace, může nás kontaktovat a přijít se podívat, nebo se může účastnit některého z připravovaných workshopů.

 

 • Parametry stavby

  Domovní vegetační čistírna slouží k čištění splaškových vod. Vyžaduje minimální náklady na provoz a údržbu. Je plně gravitační a má tedy z provozního hlediska nulové požadavky na elektrickou energii. Také nevyžaduje žádné doplňující faktory pro proces čištění. Stavba je součástí krajiny a pozitivně působí vytvoření nové vodní plochy v podobě dočišťovacího jezírka. Čistírna je zakončena vsakem, takže provozem nedochází k odvádění vody a k vysušování krajiny. Vypařování vody z celé plochy čističky a vsak zbylé přečištěné vody je jeden z významných faktorů pozitivního vlivu vegetační čistírny na mikroklima v místě stavby.

 • Kvalita čištění odpadních vod

  Na kvalitu čištění odpadních vod dohlíží firma Dekonta, která se mimo jiné aktivity provozuje výzkumnou obecní kořenovou čistírnu v Kotenčicích a má vlastní laboratoře na analýzu vzorků. Laboratoře a její pracovníci zároveň splňují kritéria požadavků na způsobilost laboratoří plynoucích z ČSN ISO/IEC 17 025. Po vzájemné dohodě bude i naše kořenová čistírna zahrnuta do pravidelného monitorování a tyto výsledky poslouží pro hledání optimálního řešení pro přírodní způsob likvidace odpadních vod. Více na www.dekonta.cz.

 • Projekční a realizační firma

  Projektanty a realizátory kořené čistírny odpadních vod ve Smolotelském dvoře byla společnost (sdružení) MEKL projekt.
  Tato firma se zabývá projektováním a realizací kořenových čistíren, zahradních jezírek v podobě soběstačných biotopů vhodných i ke koupání a pozemními stavbami (rodinné domy, rekonstrukce staveb, se zaměřením na přírodní materiály, zdravotní nezávadnost a nízkoenergetický standard a v neposlední řadě pohodlné obývání).

 • Fotogalerie z výstavby kořenové čistírny

  Na sérii fotografií jsou zachyceny charakteristické fáze výstavby kořenové čistírny. Jedná se ale jen o výběr v rozsahu vhodném k publikování na těchto stránkách - úplná fotodokumentace je velmi rozsáhlá. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.