Kořenová čistírna

Proč?

Protože bez vody není života. Protože krajina se vysušuje.


Běžné použití vody: voda se vyčerpá ze studní, něco vypijeme, zbytek použijeme na mytí, wc, praní…. a odpad potrubím odvedeme do čističky. Tam se voda vyčistí a pustí do potoka či řeky. Odteče pryč. Již jí nemůžeme využít ani na zalévání. Je pryč.

Děláme to jinak. Začátek je stejný – vodu vyčerpáme ze studny, něco vypijeme, v něčem se umyjeme… pak vodu vyčistíme v kořenové čistírně odpadních vod. Bez použití elektrické energie, zadarmo. Vyčištěná voda pak teče do jezírka, kde se může odpařovat a odtud se vsakuje zpět do půdy. Uzavřený koloběh jen pár kroků od sebe.

Výhody kořenových čistíren:

  • soběstačnost
  • žádné nároky na energii
  • zlepšení mikroklimatu zahrady
  • udržení vody v krajině
  • odolnost při povodních, suchých obdobích nebo výpadcích proudu
  • estetický efekt

Zdánlivé nevýhody:

  • je potřeba dostatek místa, ideálně ve spádu od domu
  • 1 x ročně je třeba vyhrabat uschlé listy
  • vyšší finanční náklady při pořizování
  • menší odolnost k agresivním chemikáliím (ale kdo by si jimi chtěl poškozovat zdraví?)

Naše kořenová čistírna kombinuje horizontální a vertikální způsoby čištění.
Velikostí je dimenzována na 10 obyvatel. Energie na zvýšení účinnosti se celoročně vyrábí jedním FV panelem.

Osázena je pouze rostlinami, které zde v okolí volně rostou:
skřípina lesní, blatouch bahenní, orobinec, kyprej vrbice, tužebník jilmový, máta vodní
 

V červenci a srpnu 2012 proběhla na Smolotelském dvoře výstavba kořenové (vegetační) čistírny odpadních vod. Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. Výstavbu pod hlavičkou ŘEV, o.s.  doprovázel workshop, při kterém se účastníci seznámili s principy fungování kořenové čistírny odpadních vod a v praktické části se zapojili i do výstavby. Vzdělávací workshop byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR. Realizovaná čistírna kombinuje horizontální štěrkové pole s vertikálním pískovým filtrem a dočišťovacím jezírkem zakončeným vsakovacím objektem  – tato varianta patří k nejúčinnějším způsobům čištění odpadních vod. Kapacita čistírny je dimenzovaná na 10 EO (ekvivalentních obyvatel), aby pokrývala potřeby i bývalé hospodářské budovy, která se postupně bude přetvářet na vzdělávací středisko, jehož součástí bude i kořenová čistírna. Kdo by měl zájem o prohlídku a další informace, může nás kontaktovat a přijít se podívat, nebo se může účastnit některého z připravovaných workshopů.

 

Další odkazy: