Fotogalerie z výstavby kořenové čistírny

Na sérii fotografií jsou zachyceny charakteristické fáze výstavby kořenové čistírny. Jedná se ale jen o výběr v rozsahu vhodném k publikování na těchto stránkách - úplná fotodokumentace je velmi rozsáhlá. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Zahájení výkopových prací, bagrování kořenového filtru.

 

Hotový výkop, příprava na dělící stěnu mezi horizontálním a vertikálním filtrem.

 

Nezbytné vyměřování pomocí nivelačního měřidla - správné výšky jsou základ úspěchu!

 

Teoretická část workshopu - přednáška téměř pod širým nebem.

 

Fotogalerie dosavadních prací a loga Nestlé a Nadace partnerství.

 

Workshop se přesunul do terénu - vysvětlení projektu v praxi.

 

Účastníci workshopu se seznamují s rozsahem výkopových prací.

 

Pokládání 1. vrstvy do výkopu - geotextilie. Díky zkrápění vodou lépe drží na stěnách výkopu.

 

Logisticky nejsložitější fáze - vložení folie do výkopu a její rozkládání - vzhledem k velké hmotnosti to není zrovna snadné.

 

Před uložením rozdělovacího potrubí je třeba připravit podloží z hrubého kameniva.

 

Znivelované rozdělovací potrubí před jeho zasypáním.

 

Dočišťovací jezírko zpočátku plní funkci ochlazovacího bazénku - kontrola těsnosti a odolnosti v praxi.

 

Po navezení štěrkové drtě se začišťují okraje filtru a připravují se pro svavbu kamenných zídek.

 

Nivelování kačírku, který tvoří vrchní vrstvu kořenového filtru.

 

Pohled na celou plochu filtru s kačírkovým zásypem.

 

Příprava rozdělovacího potrubí ve vrchní části vertikálního pískového filtru.

 

Kontrola rovnoměrného nátoku do vertikálního pískového filtru.

 

Ochrana rozdělovacího potrubí vertikálního pískového filtru před zasypáním.

 

Celkový pohled na kořenovou čističku - zatím bez osazení rostlinami.

 

První rostliny v horizontálním filtru.

 

Osazování horizontálního filtru rostlinami.

 

Dočišťovací jezírko před napuštěním.

 

Celkový pohled po úpravě okolí - terasování zabrání nátoku povrchové vody do prostoru filtru.

 

Finální stav - v popředí dočišťovací jezírko, v pozadí kořenový filtr