Kvalita čištění odpadních vod

Na kvalitu čištění odpadních vod dohlíží firma Dekonta, která se mimo jiné aktivity provozuje výzkumnou obecní kořenovou čistírnu v Kotenčicích a má vlastní laboratoře na analýzu vzorků. Laboratoře a její pracovníci zároveň splňují kritéria požadavků na způsobilost laboratoří plynoucích z ČSN ISO/IEC 17 025. Po vzájemné dohodě bude i naše kořenová čistírna zahrnuta do pravidelného monitorování a tyto výsledky poslouží pro hledání optimálního řešení pro přírodní způsob likvidace odpadních vod. Více na www.dekonta.cz.

 

Výsledky odběrů 27.7.2012
CHSKCr: 20,9 ± 2,1 mg/l  (povolený limit 150 mg/l)
BSK5: 9,4 ± 1,9 mg/l  (povolený limit 40 mg/l)
Pcelk.: <0,05 mg/l  (povolený limit 10 mg/l)
Ncelk. :<10 mg/l (povolený limit 40 mg/l)
N-NH4+: 1,25 ± 0,19 mg/l  (povolený limit 20 mg/l)
NLs: 4,3 ± 0,5 mg/l
Mg: 14,8 ± 1,5 mg/l
K: 16,1 ± 1,6 mg/l
Escherichia coli: 2/1ml
Intestinální enterokoky: 2/1ml

Výsledky odběrů 29.10.2012
CHSKCr: 41,4 ± 4,2 mg/l (povolený limit 150 mg/l)
BSK5: 26,3 ± 5,3 mg/l (povolený limit 40 mg/l)
Pcelk.: 4,48 ± 0,7 mg/l (povolený limit 10 mg/l)
Ncelk. :48,5 ± 7,3 mg/l (povolený limit 40 mg/l)
N-NH4+: 33,8 ± 5,1 mg/l (povolený limit 20 mg/l)
NLs: 12,3 ± 1,3 mg/l
Mg: 22,9 ± 2,3 mg/l
K: 48,9 ± 4,9 mg/l
Escherichia coli: 15/1ml
Intestinální enterokoky: 10/1ml

Výsledky odběrů 21.9.2017

CHSKCr: 23,0 ± 2,3 mg/l (povolený limit 150 mg/l)
BSK5: 5,99 ± 1,2 mg/l (povolený limit 40 mg/l)
Pcelk.: 11,0 ± 1,65 mg/l (povolený limit 10 mg/l)
Ncelk. :26,9 ± 4,1 mg/l (povolený limit 40 mg/l)
N-NH4+: 19,7 ± 1,46 mg/l (povolený limit 20 mg/l)
NLs: 10,3 ± 1,03 mg/l
Mg: 18,5 ± 1,9 mg/l
K: 36,8 ± 3,7 mg/l