Projekční a realizační firma

Projektanty a realizátory kořené čistírny odpadních vod ve Smolotelském dvoře byla společnost (sdružení) MEKL projekt.
Tato firma se zabývá projektováním a realizací kořenových čistíren, zahradních jezírek v podobě soběstačných biotopů vhodných i ke koupání a pozemními stavbami (rodinné domy, rekonstrukce staveb, se zaměřením na přírodní materiály, zdravotní nezávadnost a nízkoenergetický standard a v neposlední řadě pohodlné obývání).

Více o jejich činnosti v projektování a realizacích se dočtete na www.mekl.cz a nebo www.korenova-cistirna.cz.