Historie

Náš statek má úctyhodných 400 let!

První zmínky o statku se datují k roku 1621, ale vlastní stavba bude ještě o něco starší. Podle jednoho z původních vlastníků se statku se tu také říkalo "U Neřádů", podle rodiny Neržadových, kteří tu žili. 

Rekonstrukce ...


Kroniky

Bohužel se nám nepodařilo najít mnoho záznamů z dřívějších dob. V kronikách je o našem statku první zmínka z roku 1621. Starší kroniky se bohužel nedochovaly.

Až v době od druhé světové války je nám historie známa. Statek měl bohužel klasický osud znárodněných statků...

Nyní jej opět probouzíme k životu, se vší úctou k lidem, kteří zde žili a pracovali.