Měření

Pro jakákoliv rozhodnutí potřebujete informace.


Ať se jedná o optimalizaci spotřeby elektrické energie nebo hospodaření s vodou, potřebujete mít správné informace.Možností měření je nepřeberně, zde uvádíme jen stručný výčet.

Měření elektrické energie

Pokud chcete snížit svou spotřebu elektrické energie, uvažujete o pořízení FV systému a nebo Vás zajímá, proč platíte stále víc, potřebujete znát průběh spotřeby v čase a také spotřeby největších "žroutů" energie.

Spotřeba vody

Totéž platí o vodě. Díky měření spotřeby vody se dá včas odhalit únik vody, na který jinak přijdete až při vyúčtování. A to může být dost velký zásah do rozpočtu.

Hladina ve studni

Většina lidí, kteří používají jako zdroj vody svou studnu, vůbec netuší, kolik vody v ní mají a zbystří až tehdy, když voda dojde. A v lepším případě se jim nespálí čerpadlo. V tom horším nemají vodu ani to čerpadlo... Pomocí měření hladiny ve studni lze nejen vidět, jak na tom jste, ale také včas a automaticky zablokovat čerpadlo, když voda klesne na kritickou hodnotu.

Zdravá budova

Je obvyklé, že se v budovách, bytech a kancelářích sleduje teplota. Někde i vlhkost. To je ale většinou všechno. V souvislosti s mohutným zateplováním a výměnou oken se ale mnohdy stává, že se sice sníží náklady na vytápění, ale zásadně se zhorší kvalita vzduchu uvnitř budovy. Nejlépe se to ověří pomocí měření CO2. Výsledky takových měření pak mohou vézt k požadavku na řízenou ventilaci, která se obvykle rekuperuje teplo. Příjďte se nadýchat našeho vzduchu v budově, je stále svěží!

Zdraví ohrožující plyny

Radon je tichý zabiják. Zejména v ČR je mnoho míst s vysokou koncentrací tohoto plynu. Přitom měření expozice uvnitř budovy v jednotlivých místnostech není nikterak složité. Lze to realizovat i senzory s dálkovým sběrem dat.